0918.133.619

Đèn tường K-VK70A chao đục

581.000

Chóa Ø150 x H700
bóng E27 x 1 (chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng