0918.133.619

Đèn tường đồng KVK.11

1.337.000

Ø150 x H400
Bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng