0918.133.619

Đèn thả pha lê ngang KTPL.09

5.348.000

Ø550 x H400 E14x9
Bảo hành 1 năm