0918.133.619

Đèn pha năng lượng mặt trời KHC (30-60-100-200w)

721.000

+ công suất 30w: 721.000vnd

+ công suất 60w: 1.143.000vnd

+ công suất 100w: 1.473.000vnd

+ công suất 200w: 1.988.000vnd