0918.133.619

Đèn ốp trần vuông viền đen

94.000

Công suất:
6W, 120×120×40mm, 94.000vnd
12w: 170×170×40mm, 140.000vnd
18w: 210x210x40mm, 180.000vnd
24w: 290x290x40mm, 274.000vnd
Màu sắc: trắng/vàng