0918.133.619

Đèn ốp trần KOT.K25

2.357.000

Ø800, 15 bóng, giá bán: 2.357.000vnd
Ø1000, 20 bóng, giá bán: 2.828.000vnd
Ø1060, 28 bóng, giá bán: 4.400.000vnd

Bóng G4
Bảo hành 12 tháng